Lees verder
In de ledenvergadering is uitgebreid stil gestaan bij de komende bibliotheekwet.

Bestuurslid Chris Wiersma gaf een inhoudelijke toelichting. Er zijn twee lijnen in de wet. De wettelijke bepaling ten aanzien van de openbare bibliotheken en verantwoordelijkheid van de rijksoverheid voor de digitalisering van de openbare bibliotheken.

Dat er een wet komt, is van groot belang want daarmee staat de bibliotheek stevig op de agenda. Resultaten van de wensen in de branche tot nu toe:

 1. kernfuncties 🙂
 2. decentraal 🙂
 3. integraal fysiek en digitaal 😐
 4. verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten 😐
 5. beheer lidmaatschap lokaal 🙂 🙁
 6. zeggenschap over inkoop e-content 🙂
 7. contributievrijdom jeugd 🙂
 8. leenrecht ebooks 🙁

De smileys zeggen hoe we ervoor staan. Volgens Chris Wiersma is het glas driekwartvol. Het ziet best goed uit tot nu toe. De lobby spitst zich de komende tijd toe op:

 • belang fysieke bibliotheek en de PSO’s
 • onderzoek en organisatie digitale content
 • landelijke bibliotheekpas

De leden maken zich zorgen over de volgende zaken in de wet: een betere verankering van de fysieke bibliotheek en de extra kortingen op de subsidie als gevolg van de onttrekking aan het Gemeentefonds. De discussie in de vergadering spitst zich toe op twee zaken. De eerste is steun voor de lobby op de verankering van de fysieke bibliotheek in de wet. De tweede gaat over of de financiering van digitale content via het gemeentefonds of zelf door de branche via het omslagstelsel georganiseerd moet worden.

In de vergadering werd een goede en scherpe discussie gevoerd over deze zorgen.

Voor het eerste punt diende Frédérique Assink van de Bibliotheek VANnU namens enkele bibliotheken in Noord-Brabant een motie in. Deze krijgt de instemming van de vergadering. Hans van Velzen diende een motie in waarin het bestuur wordt gevraagd het ministerie te bewegen het omslagstelsel van de branche in te zetten om een budget voor digitale content te realiseren. Deze motie krijgt slechts beperkte steun en wordt niet aangenomen.
Uiteindelijk was men het erover eens dat het goed is dat de wet er komt en dat de VOB de belangenbehartiging en lobby verder versterkt op een betere verankering van de fysieke bibliotheek in de wet.

Bekijk op de VOB/ALV de bijbehorende presentatie, moties en documenten.