Lees verder
Hoe staat de planning naar de nieuwe bibliotheekwet ervoor?

Hier kunt u volgen in welke fase het wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheken zich bevindt.

Kamervragen

Tijdens de behandeling van de begroting 2014 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werden er Kamervragen gesteld over de openbare bibliotheek. De volgende vragen zijn beantwoord:

  • Vraag 298: ‘Bent u voornemens het bedrag (17.942.000 euro) dat tot en met 2018 is vrijgemaakt voor het programma bibliotheekvernieuwing dat door het SIOB34 wordt uitgevoerd, ter beschikking te stellen aan de KB35, wanneer het SIOB vanaf 2015 in de KB wordt geïntegreerd zoals de bedoeling is van de nieuwe bibliotheekwet?’
  • Vraag 303: ‘Op welk punt is er geen sprake meer van een landelijk dekkend bibliothekenstelstel? Wanneer dat punt door het Ministerie is vastgesteld, wat gaat dan de daarop volgende actie zijn?’