Lees verder
De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bespreekt op 24 juni 2014 de procedure over het behandelen van het wetsvoorstel, Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Minister Bussemaker van het ministerie van OCW heeft het aangepaste wetsvoorstel Wsob op 10 juni aan de Eerste Kamer aangeboden.
Meer op het dossier Belangenbehartiging/Wetsvoorstel naar Kamer.