Lees verder
Het ministerie van OCW heeft de laatste hand gelegd aan de bibliotheekwet. Het advies van de Raad voor Cultuur, de inbreng uit de internetconsultatie en adviezen op het terrein van haalbaarheid zijn verwerkt in een volgende versie van de wet.

Voorzitter Kars Veling heeft in de ledenvergadering van 13 juni 2013 verteld dat de VOB er alle vertrouwen in heeft dat onze lobby positieve resultaten oplevert.

Ministerraad

Het ministerie van OCW laat ons weten dat de bibliotheekwet op 6 september op de agenda van de ministerraad staat.
Daarna zal het wetsontwerp voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd. Nadat de Raad van State haar advies heeft gegeven, kan de wet aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Het ministerie verwacht dat dit najaar te kunnen doen. Tot dat moment is de tekst van de wet niet openbaar.