Lees verder
Op 19 mei is de internetconsultatie voor de nieuwe bibliotheekwet, Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, gesloten. Ruim 160 mensen hebben gereageerd. Daamee levert de bibliotheekbranche verreweg het grootste aantal reacties op een wetsvoorstel van de laatste maanden.

U kunt hun reacties bekijken op internetconsultatie.nl. Het wetsvoorstel leeft dus enorm en de reacties zijn niet onverdeeld positief. "Wij betreuren het dat deze wet een schim is geworden van wat deze had kunnen en had moeten zijn.", is een van de reacties.

Reacties

Veel mensen hebben opmerkingen geplaatst over de ongewenste situatie om een scheiding tussen fysieke en digitale bibliotheek aan te brengen. Verder wordt in het wetsvoorstel de rol van de digitale bibliotheek overbelicht. Een wettelijk voorgeschreven aanmelding van bibliotheekleden bij de digitale bibliotheek wordt als onnodig en ongewenst ervaren. Het leidt tot verhoging van de administratieve lasten bij de bibliotheek en confronteert de burger met een onnodige registratie. Ook het ontbreken van een verplichting voor lokale overheden tot bijdrage aan de instandhouding van een dekkend stelsel van voorzieningen wordt als een gemiste kans ervaren. Een betekenisvolle rol van de Koninklijke Bibliotheek juichen de meeste mensen wel toe.

En nu…

De boeiende vraag is nu wat het ministerie van OCW met het commentaar gaat doen. De opmerkingen zijn immers niet nieuw voor het ministerie. Zowel in de externe werkgroep Bibliotheekwet als in de informele gesprekken is het commentaar met het ministerie van OCW gedeeld. Het ministerie koos ervoor om dat niet in de wetteksten te verwerken.
Kortom OCW heeft de branche wel gehoord, maar gaat het ministerie nu ook echt luisteren?! Om de branche achter deze wet te krijgen, zal er nog behoorlijk aan de wetteksten gesleuteld moeten worden.