Lees verder
Op 5 december 2014 is in het Staatsblad de officiële publicatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg bibliotheekwet, geplaatst.

De ingangsdatum van de Wsob is 1 januari 2015.