Lees verder
De ministerraad heeft op 6 september ingestemd om het wetsvoorstel dat de samenhang in het stelsel van openbare bibliotheken versterkt, voor advies aan de Raad van State te sturen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft dit wetsvoorstel ingediend, omdat de huidige wet uit de jaren tachtig stamt.

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)

Inmiddels is een bibliotheek veel meer dan een plek met boeken. Het is een ontmoetingsplaats waar scholieren studeren, buurtbewoners elkaar ontmoeten en debatten en cursussen worden georganiseerd. De nieuwe bibliotheekwet legt deze functies vast als maatschappelijke taak en definieert de publieke waarden van de openbare bibliotheek.
Belangrijke punten uit het wetsvoorstel zijn toegang tot de bibliotheek, de digitale bibliotheek en de inkoop van digitale content, afstemming online en fysieke content, en de centrale en coördinerende rol van de Koninklijke Bibliotheek (KB) hierbij.
 
Lees hier verder het bericht ‘Toegang tot bibliotheken gewaarborgd met nieuwe wet’ van de Rijksoverheid.