Lees verder
In de belangrijke maatregelen uit de Miljoenennota 2015 wordt ook de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), oftewel de bibliotheekwet, genoemd.

Nieuwe bibliotheekwet

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) beschrijft in de belangrijkste onderwerpen uit begroting OCW over voorgenomen beleid in 2015: "Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Bibliotheekwet in. De huidige wet gaat nog uit van de bibliotheek waar je alleen fysieke boeken kunt lenen. Maar de meeste bibliotheken zien er tegenwoordig anders uit.

In de toekomst zijn openbare bibliotheken plekken waar iedereen terecht kan voor kennis en informatie. De wet biedt ook de garantie dat gemeenten niet zomaar de bibliotheek kunnen sluiten. Dat kan alleen als zij afspraken hebben gemaakt met de bibliotheek van de buurgemeente."

Prinsjesdag 2014

"Gemeenten kunnen niet zomaar een bibliotheek sluiten vanaf 1 januari 2015" stellen meerdere media in hun overzicht van de maatregelen zoals NOS en Volkskrant.