Lees verder
Op 26 mei hebben de Vereniging van Letterkundigen (VvL) en het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) een gezamenlijke brief gestuurd aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de bibliotheekwet en het auteursrecht.

Dit is aanleiding voor de VOB geweest om een brief aan de Tweede Kamer, met een afschrift naar de minister, te sturen om nogmaals haar standpunt en inzet toe te lichten.

De brief van NUV en VvVL begint met; "Op 15 mei jongstleden hebben tijdens de behandeling van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen in de Tweede Kamer verschillende partijen de wens uitgesproken dat het uitlenen van e-books onder de leenrechtexceptie van de Auteurswet moet vallen. De huidige samenwerking tussen auteurs, uitgevers en bibliotheken zou ‘niet van deze tijd’ zijn […]". Klik hier voor de brief van VvL en NUV.