Lees verder
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het bibliotheekwerk voor mensen met een leesbeperking.

De minister is tevreden over de activiteiten van Stichting Aangepast Lezen, Dedicon en CCB.

Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten

Dit naar aanleiding van de debatten over de Wsob, de bibliotheekwet, in de Tweede Kamer en een motie (33 846 nr. 39) ingediend door Carla Dik-Faber (CU).
In de brief schrijft de minister van OCW dat het er goed voor staat in Nederland t.o.v. andere Europese landen. Verder omschrijft ze wat het beleid de komende jaren zal zijn. Het beleid richt zich op:

  • vergroten van toegankelijkheid;
  • uitbouw van de collectie;
  • productie van braille,
  • en afstemming met de bibliotheek voor studie en vak voor mensen met een leesbeperking.