Lees verder
Op 11 februari 2020 kwam de Raad voor Cultuur met zijn advies 'Een bibliotheek voor iedereen. Versterking Bibliotheekwet noodzakelijk'.

Dit advies heeft minister Van Engelshoven (OCW) aangevraagd in het kader van de evaluatie van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).

Bibliotheekstelsel

Sinds 2010 is het totaalbedrag dat gemeenten reserveren voor een eigen openbare bibliotheekvoorziening met maar liefst 19% gedaald. Hierdoor heeft niet iedereen in Nederland meer toegang tot een openbare bibliotheek in de eigen gemeente. Dit is kwalijk, zeker in het licht van de slechte score van Nederland op leesmotivatie en leesvaardigheid onder middelbare scholieren in het recente PISA-onderzoek. Dat schrijft de Raad voor Cultuur aan minister Van Engelshoven (OCW) in zijn advies ‘Een bibliotheek voor iedereen. Versterking Bibliotheekwet noodzakelijk‘.

Mediaoverzicht

Het bericht ‘Bibliotheekstelsel staat onder druk’ is landelijk opgepikt in de media. Hieronder een (onvolledig) overzicht:

Zaterdag 15 februari

Vrijdag 14 februari

Donderdag 13 februari

Woensdag 12 februari

Dinsdag 11 februari