Lees verder
DutchRoadmap.nl brengt bibliotheken en vluchtelingen bij elkaar. Het merendeel van de openbare bibliotheken faciliteert initiatieven voor vluchtelingen in nabij gelegen asielzoekerscentra.

Om het lokale aanbod van bibliotheken efficiënt onder de aandacht te brengen hebben NBD Biblion, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek de website www.DutchRoadmap.nl ontwikkeld.

Lokale initiatieven staan centraal

Het doel van deze website is om initiatieven voor vluchtelingen die via een lokale bibliotheek worden aangeboden, inzichtelijk en toegankelijk te maken. In één oogopslag ziet een vluchteling waar de dichtstbijzijnde bibliotheek zich bevindt en waar men terecht kan voor het leren van de Nederlandse taal, studeren en inburgeren, het ontmoeten van mensen, recreatie en nog veel meer wat meehelpt te integreren. De website geeft ook nuttige informatie voor mensen die vrijwilligerswerk doen voor vluchtelingen. Voor deelnemende bibliotheken zijn er, zolang de voorraad strekt, mobiele opladers beschikbaar. Deze kunnen worden uitgedeeld aan vluchtelingen.

Wegwijzer voor vluchtelingen

NBD Biblion beschrijft de website als een wegwijzer die vluchtelingen helpt met hun zoektocht naar informatie om te integreren in de Nederlandse samenleving. "Eén van de kerntaken van de bibliotheek is om mensen te helpen zichzelf te ontwikkelen. Daarom hebben wij, op initiatief van de VOB, samen met de Koninklijke Bibliotheek deze website ontwikkeld. Met dit project willen we bibliotheken ondersteunen en maken we tegelijkertijd duidelijk hoe belangrijk de maatschappelijke functie van de openbare bibliotheek in Nederland is", aldus René Leermakers, directeur van NBD Biblion.

De website is gebouwd voor mobiele devices en beschikbaar via www.dutchroadmap.nl.