Lees verder
De openbare bibliotheek is de meest frequent bezochte culturele instelling van Nederland, dat blijkt uit het rapport ‘Het Culturele Leven: 10 culturele domeinen bezien vanuit 14 kernthema’s’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

De bibliotheekbezoeker

Hoewel het bibliotheekbereik sinds 2016 met 4 procentpunten is teruggelopen, bleef de bibliotheek door de bezoekers ervan de meest frequent bezochte culturele instelling. Het bereik blijft het grootst onder de jeugd en ook Nederlanders met een niet-westerse achtergrond, komen vaker in de bibliotheek dan degenen met een westerse achtergrond. Dit komt deels doordat de eerste groep verhoudingsgewijs veel kinderen en jongeren tellen.  

Cultuur in Beeld

In het rapport ‘Het Culturele Leven: 10 culturele domeinen bezien vanuit 14 kernthema’s’ beschrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een model voor een periodieke rapportage over het culturele leven in Nederland. Het rapport is de opvolger van de ‘Cultuur in Beeld’ deze publicatie bevatte een overzicht van de trends en ontwikkelingen in de cultuursector.  

Download ‘Het Culturele Leven: 10 culturele domeinen bezien vanuit 14 kernthema’s’.