Lees verder
Bas Eenhoorn, Digicommissaris, heeft van de VOB de paper 'Bibliotheek en digitale overheid' ontvangen over de rol van de openbare bibliotheek, nu overheden steeds digitaler gaan werken.

Dit naar aanleiding van een gesprek op 19 februari tussen Bas Eenhoorn (Digicommissaris), Kars Veling (voorzitter VOB) en Ap de Vries (directeur VOB).

Digitale overheid

In de paper ‘Bibliotheek en digitale overheid’ wordt beknopt omschreven hoe de openbare bibliotheken kunnen bijdragen aan het beleid van de diverse overheden om hun communicatie met de burgers steeds meer via de digitale weg te laten verlopen en toch die burgers die daar nog niet zo vaardig in zijn niet onderweg kwijt te raken. Het stelsel van lokale bibliotheken is een belangrijke infrastructurele voorziening voor ontwikkeling van mensen waar het gaat om lezen en schrijven, om mediawijsheid en om informatievaardigheden en digitale vaardigheden.

Netwerk

Het landelijk dekkende netwerk van lokale bibliotheekvoorzieningen met meer dan 800 vestigingen zorgt er voor dat er voor iedereen – jong of oud, laaggeschoold of hoog opgeleid- een bibliotheek in de buurt is, waar je je kunt ontwikkelen of hulp kunt krijgen om nieuwe en noodzakelijke vaardigheden op te bouwen of bij te spijkeren. Die lokale bibliotheekvoorziening is een belangrijke factor voor toegang tot de digitale overheid.

Samenwerking

De openbare bibliotheken werken samen met vele partijen in hun maatschappelijke rol om de samenleving en haar burgers te faciliteren zich verder te ontwikkelen. Een aantal bibliotheken is al actief in het programma Digisterker om mensen de mogelijkheid te bieden digivaardiger te worden. Met organisaties als Seniorweb, ECP/ECN, Computerwijk, Digisterker en Digitale Stedenagenda werken bibliotheken samen in het project Digitale Hulpplein.

Binnenkort verschijnt er over dit thema ook een inspiratiesheet uit de toolkit de Bibliotheek hart van de samenleving.