Lees verder
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderzochten Sardes en Oberon cultuureducatie in het primair onderwijs.

De Tweede Kamer ontving dit onderzoek ‘Monitor cultuuronderwijs in het primair onderwijs & programma Cultuureducatie met kwaliteit (2013-2014)’ afgelopen week van minister Bussemaker.

Bibliotheken

Uit het onderzoek blijkt dat de bibliotheek de eerste partner voor samenwerking is voor het primair onderwijs. 64% van de scholen maakt gebruik van de bibliotheek. Dat leidt in 76% van de gevallen tot een betere kwaliteit aldus de scholen.

Muziekeducatie

De Federatie Cultuur (FC) is blij met de impuls die het kabinet wil geven aan de muziekeducatie aan kinderen. De Federatie Cultuur roept wel op om zorgvuldig om te gaan met de bestaande lokale culturele infrastructuur.