Ga door naar hoofdcontent
Nieuws(betaald) Ouderschapsverlof

(betaald) Ouderschapsverlof

Maandag 18 juli 2022Afbeelding (betaald) Ouderschapsverlof

De overheid wil het opnemen van ouderschapsverlof stimuleren. Vanaf 2 augustus 2022 kan een werknemer gedurende negen weken van dit verlof een uitkering krijgen van het UWV. De hoogte van deze uitkering bedraagt maximaal 70% van het (maximum) dagloon. Deze wet is een implementatie van een Europese richtlijn.

Negen weken betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders negen weken betaald ouderschapsverlof krijgen. Dit is naast de mogelijkheid van nog zeventien weken van totaal 26 weken ouderschapsverlof. Voorwaarde is wel dat de werknemer die negen weken in het eerste levensjaar van het kind opneemt. De werkgever hoeft dit verlof niet zelf te betalen, de werknemer heeft in die periode namelijk recht op een uitkering van het UWV. De werknemer krijgt dan niet zijn volledige salaris, maar 70% van het (maximum) dagloon.

Op grond van artikel 57, lid 3 van de cao OB krijgt de werknemer die ouderschapsverlof opneemt 25% van zijn salaris doorbetaald door de werkgever.
Vanaf 2 augustus 2022 hoeft de werkgever gedurende de periode dat de werknemer een UWV-uitkering ontvangt geen 25% salaris door te betalen.
Gedurende de resterende weken ouderschapsverlof waarin de werknemer geen recht heeft op een UWV-uitkering, moet de werkgever op grond van de cao OB wel 25% van het salaris doorbetalen.

Aanvraag ouderschapsverlof

Werknemers moeten ouderschapsverlof twee maanden van tevoren schriftelijk aanvragen. Dit was voor de wetswijziging ook al het geval.

Uitkering ouderschapsverlof aanvragen bij het UWV

Via de Verzuimmelder of Digipoort van het UWV kan de werkgever de uitkering voor het ouderschapsverlof aanvragen. De werkgever vraagt de uitkering achteraf aan, nadat zijn werknemer voor minimaal één keer het aantal uren van zijn werkweek ouderschapsverlof heeft opgenomen. Het aanvragen van de uitkering kan alleen voor hele werkweken. Verder geldt een maximum van drie uitkeringsverzoeken. Aanvragen kunnen worden ingediend tot drie maanden nadat het kind één jaar is geworden.
Meer informatie over de aanvraag vind je op de site van het UWV.

Betaald ouderschapsverlof geldt ook als het kind in augustus nog geen één jaar is.
De regeling geldt ook voor ouders die onlangs een kind hebben gekregen. Voorwaarde is dat het kind nog geen één jaar is op het moment dat de wet ingaat. Ook in het geval van adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof mogelijk. De negen weken betaald ouderschapsverlof moeten opgenomen worden gedurende het eerste jaar na adoptie of plaatsing.

Opbouw vakantiedagen

Gedurende het betaald ouderschapsverlof gaat de opbouw van vakantiedagen door, ongeacht de hoogte van de uitkering of de loondoorbetaling. Dus zowel in het tijdvak dat de werknemer een uitkering van het UWV ontvangt, als de periode waarin de werkgever 25% van het salaris doorbetaalt, heeft de werknemer recht op 100% opbouw van vakantiedagen.
Dit geldt niet voor eventueel extra (meer dan 26 weken) volledig onbetaald ouderschapsverlof; dan bouwt de werknemer geen verlofdagen op.

Bescherming tegen benadeling

Tenslotte bepaalt de nieuwe wet dat werknemers die gebruik maken van rechten uit de Wet arbeid en zorg niet benadeeld mogen worden, omdat zij gebruik maken van hun rechten.

Pensioenopbouw en ouderschapsverlof

Het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken onderzoekt wat de gevolgen zijn van de nieuwe wetgeving voor het Pensioenreglement. Op dit moment is hier niet meer informatie over beschikbaar.

Als de werknemer na negen weken de resterende zeventien weken ouderschapsverlof opneemt, moet de werkgever, net als nu, aan de pensioenuitvoerder AZL doorgeven dat de werknemer gebruik maakt van ouderschapsverlof, voor welke periode en dat er sprake is van een pensioengevend salaris van (minimaal) 25% van het oorspronkelijk pensioengevend salaris. De pensioenuitvoerder zal vervolgens de hierbij behorende bijdrage bepalen.
Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat meer wordt betaald dan 25% van het oorspronkelijk pensioengevend salaris. Advies is om in dit geval de gevolgen te bespreken met AZL.