Lees verder
De VOB zoekt een kandidaat voor het bestuur van Stichting BibliotheekWerk(SBW) en een kandidaat voor het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken bestuur (POB).

Beide besturen bestaan uit zes personen en zijn paritair samengesteld: werkgeversleden en leden namens de vakbonden. In het POB-bestuur zit bovendien een lid namens de gepensioneerden.

De gevraagde inzet voor de respectieve besturen verschilt wel aanmerkelijk.

BibliotheekWerk

Stichting Bibliotheekwerk voert activiteiten uit die een bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt binnen de sector openbare bibliotheken.

  • Voor dit bestuur zoekt de VOB een directeur of een HR-functionaris.
  • Het bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar.
  • De zittingstermijn is 3 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn.

Wil je meer weten? Bekijk het profiel bestuurslid SBW.

Wil je reageren? Dat kan tot vrijdag 20 november. De gesprekken voeren we in de week van 23 – 27 november.
Stuur je korte motivatie met cv naar vereniging@debibliotheken.nl o.v.v.’ Reactie vacature SBW bestuur’.

Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Voor het besturen van het pensioenfonds is gedegen kennis van het onderwerp nodig; hiervoor wordt al vóór benoeming als bestuurslid de benodigde scholing aangeboden. De kennis wordt voor benoeming ook getoetst door De Nederlandsche Bank.

  • Het bestuur van het POB zoekt een kandidaat per 1 juli 2021.
  • Voor dit bestuur zoekt de VOB een directeur of medewerker met belangstelling voor pensioenen en die de bereidheid heeft om zicht intensief te verdiepen in de materie.
  • Het bestuur streeft naar een goede afspiegeling van de branche en heeft daarom een voorkeur voor een jonge vrouwelijke kandidaat (< 35 jaar!).
  • De zittingstermijn is 4 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede en derde termijn.

De tijdsbesteding is zeker in de beginperiode ruim een dag per week. Hier staat wel een vergoeding tegenover.

Wil je meer weten? Bekijk het profiel bestuur POB.
Wil je reageren? Dat kan tot dinsdag 1 december. Stuur je korte motivatie met cv naar vereniging@debibliotheken.nl o.v.v. ‘Reactie vacature POB bestuur’.