Lees verder
Het kabinet stelt vanaf 2017 structureel €85 miljoen beschikbaar aan gemeenten om alle kinderen kansrijk op te laten groeien, door middel van een decentralisatie-uitkering. Deze wordt verdeeld naar verhouding van het aantal kinderen in de gemeente dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen.

Afspraken

Het Rijk en de VNG tekenden op 11 november de bestuurlijk afspraken die ervoor moeten zorgen dat alle kinderen de kansen krijgen die ze verdienen. Hierin staat dat;   

  • gemeenten de aanwezige infrastructuur benutten en optimaliseren;
  • gemeenten met relevante partners samenwerken zoals scholen en fondsen;
  • het belangrijk is om kinderen ook zelf te betrekken;
  • de extra middelen dienen als aanvullende impuls bovenop de reeds bestaande financiële middelen;
  • Rijk en VNG in de gaten houden in hoeverre de ambities worden gehaald.

Naast de structurele €85 miljoen voor gemeenten, gaat er €14 miljoen per jaar naar landelijke en bovenregionale initiatieven van maatschappelijke organisaties waarmee, kinderen tijdig en effectief bereikt kunnen worden. €1 miljoen gaat structureel naar kinderen in armoede op Caribisch Nederland.

Vijf samenwerkingsorganisaties

Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job bieden samen alles op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag, ontspannend en wat hier bij hoort. Zij sloegen de handen ineen en boden afgelopen vrijdag hun plan aan. Door vanuit één platform te werken kunnen gemeenten en de samenwerkende fondsen samenhangende afspraken maken over ambities, aanpak en financiering.

Om te kijken hoe het landelijk initiatief en de lokale plannen elkaar kunnen versterken is de VOB in gesprek met het Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld.

Kijk voor meer informatie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VNG