Lees verder
Over het openbare bibliotheekwerk hebben de overheden een bestuurlijk akkoord bereikt voor de periode 2013-2014. 

Dit is nodig voor de tussenperiode totdat de bibliotheekwet ingaat op 1 januari 2015. Het Rijk, IPO namens de provincies en de VNG voor de gemeenten zijn overeengekomen dat zij gezamenlijk zorgen voor het openbaar bibliotheekwerk.

Akkoord

De bestuurlijke afspraken hebben tot doel de dienstverlening van openbare bibliotheken beter aan te laten sluiten bij de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de behoeften van de burgers.
Ook sluiten de overheden zich met hun bestuurlijke afspraken aan bij de branchestrategie ‘De Bibliotheek levert waarde’.