Lees verder
Met ingang van 12 februari jongstleden heeft Marc Jacobs zijn functie als bestuurslid van de VOB beëindigd.

De reden hiervoor is dat hij per 1 mei zijn functie neerlegt als directeur-bestuurder van Bibliotheek De Meierij.

Het bestuur waardeert zijn inzet en betrokkenheid zeer en vindt het jammer dat hij het bestuur verlaat. Binnenkort wordt u nader geïnformeerd over de werving die zal plaatsvinden voor de diverse bestuurszetels die nu vacant zijn.