Lees verder
Het VOB-bestuur heeft in zijn vergadering van 3 juli 2015 besloten om twee 'verkenners' opdracht te geven om te onderzoeken hoe de motie Bergfeld c.s. met betrekking tot de nationale digitale bibliotheek kan worden uitgevoerd.

De verkenners zijn Job Cohen en Ton Brandenbarg. Zij zijn inmiddels met hun werk begonnen.