Lees verder
In het licht van het Algemene Overleg Laaggeletterdheid van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 13 juni, stuurde de Vereniging van Openbare Bibliotheken een visiebrief naar de commissie OCW. 

Geletterdheid bevorderen

De bibliotheek is een voorziening die als hoofdtaak heeft geletterdheid te bevorderen door leesbevordering en leesplezier. De aandacht voor laaggeletterdheid laat zien dat steeds mensen en organisaties dit probleem onderkennen en er iets aan willen doen. In de brief ‘Bestrijding laaggeletterdheid: voorkomen is beter dan genezen‘ deelt de VOB de visie van de openbare bibliotheken op het gebied van laaggeletterdheid en preventie met de commissie OCW.