Lees verder
NBD Biblion brengt de tekstuitgave van de cao Openbare Bibliotheken 2014 medio maart uit.

Geef vóór 24 februari uw bestelling door aan NBD Biblion en betaal slechts 7,50 euro in plaats van 9,00 euro per cao-boekje.

Beschikbaarheid cao

De werkgever is verplicht een exemplaar van deze cao en de wijzigingen daarop in alle vestigingen ter vrije inzage van de werknemers te hebben en op verzoek aan de werknemer daarvan een exemplaar te verstrekken. Dit is conform artikel 57, cao OB 2014.

De looptijd van de cao is van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. De looptijd van de Fondsen-CAO Stichting BibliotheekWerk is vijf jaar, van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018.

Bestellen

Bestel de uitgave cao OB 2014 en fondsen-cao SBW 2014-2017 bij NBD Biblion.
De integrale tekst van de cao OB 2014 vindt u ook hier op de site.