Lees verder
Het bestuur van de VOB heeft Bart Dingemans en Frans van Groeninge voorgedragen voor de benoeming in het Verantwoordingsorgaan nieuwe stijl van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) op 28 maart 2014.

Het Verantwoordingsorgaan is samengevoegd met de Deelnemersraad vanwege veranderingen binnen het Nederlandse pensioenstelsel (Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen).

Verantwoordingsorgaan nieuwe stijl

Op voorstel van het bestuur van het pensioenfonds POB heeft het VOB bestuur in januari 2014 besloten het wenselijk te achten dat het Verantwoordingsorgaan POB paritair zal zijn samengesteld. Naast gepensioneerden (twee personen) en werknemers (twee personen) neemt er ook een werkgeversvertegenwoordiging van 2 personen deel aan het Verantwoordingsorgaan.