Lees verder
Het VOB bestuur heeft Jan Gommer (FlevoMeer Bibliotheek) en Henk Strating (extern adviseur) benoemd in het bestuur van stichting BibliotheekWerk.

Stichting BibliotheekWerk is het net opgerichte Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds (A&O-fonds).

Vertegenwoordiging

Het bestuur van de stichting BibliotheekWerk wordt gevormd door twee vertegenwoordigers benoemd door de VOB en twee vertegenwoordigers benoemd door de Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak.