Lees verder
Door de wijzigingen van de Arbowet en het Arbobesluit wordt ook de Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet aangepast. De gewijzigde beleidsregel Boeteoplegging is van toepassing op alle nieuwe (basis)contracten die vanaf 1 juli 2017 worden gesloten.

De meest in het oog springende aanpassing van de Arbowet is dat de werkgever moet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of een bedrijfsarts. In het basiscontract moeten in ieder geval afspraken staan over de ondersteuning van de werkgever bij zijn verzuimbeleid. Indien de werkgever daar niet over beschikt, wordt na ingang van de beleidsregel boetebesluit direct een boete opgelegd.

Vóór 1 juli 2018 moeten alle contracten voldoen aan de nieuwe regelgeving. Meer informatie op arboportaal.nl.