Lees verder
Op donderdag 2 april heeft minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de kamerbrief met beleidsreactie naar de Tweede Kamer gestuurd.

De brief met beleidsreactie ‘Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen’ is gestuurd in het kader van het geplande algemeen overleg (AO).

Evaluatie Wsob

Het Algemeen Overleg met de vaste Kamercommissie Onderwijs over de evaluatie van de wet vindt in principe plaats op woensdag 15 april. Het ministerie van OCW heeft aangeven dat ze niet weten hoe de Tweede Kamer omgaat met onderwerpen die niet gerelateerd zijn aan de maatregelen coronavirus. Het ministerie gaat wel door met het voorbereiden van een convenant. Dit convenant, en de inzet van de minister daarbij, komt op verschillende plekken aan de orde in de kamerbrief.