Lees verder
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaat het onderzoek naar ontwikkeling van digitale content in de collectie van openbare bibliotheken actualiseren voor de onttrekking uit het Gemeentefonds. Voor het onderzoek vormt het ministerie een begeleidingscommissie.

In 2011 heeft BNL een onderzoek naar de ontwikkeling van digitale content in de collectie van openbare bibliotheken uitgevoerd. Het ministerie van OCW heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken om dit onderzoek te actualiseren. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van de bibliotheekwet en daarmee de onttrekking uit het Gemeentefonds voor de aanschaf van e-content.

Begeleidingscommissie

Voor het onderzoek vormt het ministerie een begeleidingscommissie. Bestaande uit de opdrachtgever, direct betrokken partijen en vertegenwoordigers uit het bibliotheekveld.
Deze commissie zal gedurende het onderzoek enkele gesprekken voeren met het onderzoeksbureau. Deze gesprekken zijn deels sturend, deels kennis overdragend en deels meningsvormend.
Gezien de aard van het onderzoek en de betrokkenheid van de VOB bij de uitname uit het Gemeentefonds zal de VOB zitting nemen in de begeleidingscommissie in de persoon van Coen van Hoogdalem.