Lees verder
De collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, waar u als lid van de VOB gratis gebruik van maakt, is gewijzigd.

Per 1 januari 2015 is de verzekeraar gewijzigd van Avero Achmea naar Delta Lloyd.

Multifunctioneel

Veel leden van de VOB zijn daarnaast de afgelopen jaren samenwerkingen en/of fusies aangaan met andere (culturele) instellingen. Het risico voor verzekeraars is daarmee veranderd waardoor bepaalde risico’s buiten de VOB bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vallen.

Aanvullend

Het is nu mogelijk om tegen aantrekkelijke tarieven en voorwaarden een aanvullende polis af te sluiten. Deze aanvullende polis sluit volledig aan op de bestaande polis en zo wordt een adequate en volledige dekking verkregen. Daarmee wordt een dubbele verzekering voorkomen en zit de gehele bedrijfsaansprakelijkheid bij één verzekeraar. Bij schade ontstaat dus geen discussie tussen verzekeraars.

Ga naar het dossier Ledenvoordeel /Bedrijfsaansprakelijkheid voor meer informatie en premietabel.