Lees verder
Partijen in het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken (COAOB) hebben een besluit genomen over de ingangsdatum van vervroegd pensioen in verband met de beëindiging van de VPL-regeling.

Dit besluit is genomen met in achtneming van de belangen van alle deelnemers van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken.

Vervroegd pensioen

Het besluit houdt in dat werknemers die vervroegd pensioen hebben aangevraagd voor 15 april, na ontvangst van de definitieve berekeningen, tot 31 mei bedenktijd krijgen over het besluit om daadwerkelijk met vervroegd pensioen te gaan op 15 juni.

Einde dienstverband

Als zij hiertoe besluiten, gaat het vervroegd pensioen in op 15 juni. In verband met een goede afronding van het werk en de loopbaan van de werknemer kunnen werkgever en werknemer een andere afspraak maken over het moment waarop het dienstverband eindigt. Bij opzegging door de werknemer uiterlijk op 31 mei eindigt de opzegtermijn van twee maanden (artikel 74, lid 4 van de cao OB) op 31 juli. Dit is dan ook de uiterste datum waarop het dienstverband beëindigd moet zijn.