Lees verder
In 2014 heeft de Inkoopcommissie van de VOB, belast met de gezamenlijke inkoop van de digitale content voor alle openbare bibliotheken, voor 2015 een basispakket digitale content geselecteerd. Het basispakket e-content is een mooie mix geworden van e-books, e-muziek, luisterboeken, naslagwerken en oefenprogramma's.

De VOB leden zijn hier over op de algemene ledenvergadering van december 2014 geïnformeerd.
Er zijn nieuwe app’s bijgekomen die door leden en niet-leden kunnen worden gebruikt als VerhalenBieb-app, PoëzieBieb-app en Welkboek-app.

E-content

In de zomer is er natuurlijk weer een nieuwe editie van de Vakantiebieb-app. Ook voor de jeugd is er nieuwe content zoals de Luistercolleges, Interactieve animaties (Edumedia), BereslimmeBoeken en informatie voor werkstuk & spreekbeurt.

Voor databanken, krantenarchieven, woordenboeken, de Consumentenbond en taaloefenprogramma’s heeft de Inkoopcommissie in 2015 weer licenties afgesloten.

Inkoopcommissie

Inmiddels is de VOB Inkoopcommissie opgeheven en is de KB Inkoopcommissie daarvoor in de plaats gekomen. De KB heeft de selectie voor het basispakket 2015 digitale content openbare bibliotheken integraal overgenomen en ingekocht c.q. ingestemd met de financiering ervan vanuit het KB budget voor de inkoop digitale content 2015. Dit is in de plaats is gekomen van het VOB omslaggeldenstelsel.  

Lees meer in het dossier Ledenvoordeel/Basispakket e-content.