Lees verder

De VOB Inkoopcommissie is met NBD Biblion tot overeenstemming gekomen over de prijs van Literom en de Uittrekselbank.

Deze bestanden zijn nu ook opgenomen in het basispakket digitale content voor 2013.

Meer informatie over Inkoop digitale content.