Ga door naar hoofdcontent
NieuwsAwareness vergroten over privacy en informatiebeveiliging

Awareness vergroten over privacy en informatiebeveiliging

Maandag 1 juli 2024

Infostealers zijn link, omgaan met complexiteit kan op meerdere manieren en privacy is een grondrecht.

Op 25 juni jl. kwamen ongeveer 50 leden naar de ‘Privacy en Informatiebeveiliging’ bijeenkomst in de Bibliotheek Utrecht. De belangrijkste les van bezoekers en sprekers na afloop van deze dag luidde; wees je altijd bewust van de privacyaspecten waar jij of jouw organisatie mee te maken heeft. 

Tom Leijte (Passguard) trapte de bijeenkomst af met alarmerende informatie over de wereldwijde schade van cybercrime. Hij ging specifiek in op het toenemende gevaar van Infostealers én hun economie en werkwijze. Hoe is het risico op infostealers te beperken en zijn ook bibliotheken geïnfecteerd?

Vervolgens werden door Douwe Brolsma (Forsa advies) verschillende modellen en werkwijzen uitgelegd om als organisatie te functioneren in een complexe omgeving. Top-down, simpel, ingewikkeld, complex, chaotisch, wanorde, agile, zelfsturend, faal-factoren, betrokkenheid en motivatie, intentie, gedrag, cultuur en structuur, situationeel leidinggeven, dialoog, onbepaaldheid en emergentie. Al deze termen kwamen voorbij die samenvielen met de titel van de presentatie: structuur creëert gedrag.

Aleid Wolfsen (autoriteit Persoonsgegevens) hield tot slot een betoog over privacy als grondrecht. Hij vertelde waarom het zo goed is dat privacy een grondrecht is, geborgd in Europese wetgeving. Bibliotheken hebben een belangrijke rol om privacy – een basis voor onze maatschappij, onze democratie en vele vrijheden – veilig te stellen. Wolfsen riep op om voorzichtig te zijn met het beschikbaar stellen of bewaren van gegevens. Daarmee kan een profiel gemaakt worden en die algoritmes kunnen privacy schenden. Discriminatie (door algoritmes) komt helaas voor.

Bekijk hier:

Aleid Wolfsen

Tom Leijte

Douwe Brolsma