Lees verder
De Europese Commissie heeft voor 2015 een Copyright reform op 2de positie van de prioriteitenlijst gezet. Dit maakt onderdeel uit van programmalijn Connected Digital Single Market.

De VOB gaat met haar internationale partners EBLIDA en IFLA nauw samenwerken aan de belangen van de openbare bibliotheken op dit punt.