Lees verder
Vooruitlopend op het voorstel voor een hervorming van het auteursrecht van de Europese Commissie heeft de VOB haar standpunt, waar het gaat om e-books en leenrecht, opnieuw onder de aandacht van de Tweede Kamer gebracht met een brief.

Het voorstel van de Europese Commissie gaat ook getoetst worden door de vaste Tweede Kamercommissie Veiligheid en Justitie.

Digitale domein

De openbare bibliotheken worden belemmerd in hun wettelijk taken in het digitale domein door het auteursrecht. Zolang het leenrecht niet kan worden toegepast op e-books, bepalen uitgevers wat bibliotheken aan mogen schaffen voor de digitale bibliotheek. 75% van de e-boeken productie in Nederland komt niet ter beschikking in de bibliotheek. De bibliotheek kan daarmee haar wettelijke taak om toegang te bieden tot een neutraal en pluriform aanbod niet meer uitvoeren.

De Tweede Kamer is gevraagd om in het licht van de Europese auteursrechthervorming de minister van Veiligheid en Justitie te vragen dit in Brussel aan de orde te stellen.