Lees verder
Houders van een Vluchtelingendocument mogen nadat de Aanvraag Verklaring Vrijwilligerswerk ingevuld en verstuurd is, direct aan de slag. Het UWV heeft deze voorwaarde aangepast zodat de vrijwilligers op korte termijn ingezet kunnen worden en niet hoeven te wachten op goedkeuring.

De werkgever moet wel een kopie van de ondertekende aanvraag en een ontvangstbevestiging van het UWV in zijn administratie bewaren. Ondanks dat er geen werkvergunning nodig is, toetst het UWV of het daadwerkelijk gaat om vrijwilligerswerk. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • het werk is meestal onbetaald 
  • het bedrijf waarbij het vrijwilligerswerk plaatsvindt heeft niet het doel om winst te maken (bijvoorbeeld een stichting of vereniging)
  • het werk heeft een algemeen maatschappelijk belang. Zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in buurthuizen, kerken of wandelen met senioren

Voldoet de werkgever niet aan de voorwaarden, dan ontvangt hij geen vrijwilligersverklaring en moet het werk direct beëindigd worden. Het UWV kent momenteel verwerkingstermijn van twee weken.