Lees verder
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft aangegeven dat de apparaatskosten voor de certificering in 2014 e.v.  bekostigd worden uit de rijksmiddelen voor de stelseltaken.

De VOB en Stichting Certificering hebben hier op aangedrongen. Het scheelt bibliotheken gemiddeld 3000 euro per certificeringsronde.

Meer informatie in het dossier De branche/Certificering.