Lees verder
Het Ontslagbesluit wordt per 1 april 2014 aangepast. 

Is er sprake van ontslag om bedrijfseconomische redenen waarbij het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast? Dan komen AOW-gerechtigden als eersten in aanmerking voor ontslag.

Nu kan bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen zo zijn dat bijvoorbeeld een 55-jarige werknemer moet worden ontslagen en een 68-jarige werknemer die dezelfde werkzaamheden verricht, in dienst kan blijven. Dit ongewenste en onbedoelde effect van de regelgeving wordt in het Ontslagbesluit aangepast.

Lees meer in het dossier Werkgeverszaken/Aankomende wetgeving.