Lees verder
De Kamercommissie besloot in de procedurevergadering van 4 april 2013, op verzoek van het lid Venrooij, het AO Openbare bibliotheken op 21 mei te annuleren.

Op 21 mei zou de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer een algemeen overleg (AO) hebben met minister Bussemaker over het openbaar bibliotheekwerk.

De stukken van het overleg komen terug bij de behandeling van het wetsvoorstel Bibliotheekvoorzieningen, dat in september bij de Tweede Kamer wordt verwacht. De laatste planning van het ministerie van OCW gaat vooralsnog uit van een aanbieding van de bibliotheekwet aan de Tweede Kamer in november 2013.