Lees verder
Op 13 juni vond er algemeen overleg Laaggeletterdheid plaats met op de agenda de Kamerbrief 'Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024'.

Conceptverslag en VAO

Aan het algemeen overleg namen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en minister Ingrid van Engelshoven deel. Lees hier het ‘Conceptverslag Laaggeletterdheid‘. Op donderdag 27 juni vindt tijdens de plenaire vergadering nog een VAO Laaggeletterdheid plaats.

Laaggeletterdheid: zet ook in op preventie!

In het licht van het algemeen overleg stuurde de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) de visiebrief ‘Laaggeletterdheid: zet ook in op preventie!‘ naar de commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.