Lees verder

Op vrijdag 16 maart stuurde minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) haar antwoorden op de vragen van verschillende Tweede Kamerfracties over de midterm review van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) naar de Tweede Kamer.

De leden van de fracties CDA, GroenLinks, D66, SP en PvdA maakten van de mogelijkheid gebruik om vragen en opmerkingen via de Voortouwcommissie, naar de minister te sturen.

Schriftelijk overleg

Er werd op een aantal punten doorgevraagd door de Tweede Kamerleden. Toegang tot bibliotheken en het verdwijnen van bibliotheken in kleine kernen en de motie Asscher die met algemene stemmen werd aangenomen werd nader aan de orde gesteld. Meer investeren in leesbevordering en de wijze waarop de koers voor de digitale bibliotheek wordt uitgezet en gemanaged, als ook de stand van zaken van bibliotheekpersoneel vormden o.a. onderwerp van het schriftelijk overleg.

De antwoorden van de minister staan in het ‘Verslag van een schriftelijk overleg over de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)‘.