Lees verder
Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) beantwoordde op 29 augustus 2018 vragen van Tweede Kamerlid Bosma (PVV) over het verwijderen van een boek uit een bibliotheek omdat het "negatieve emoties" oproept en "aanstoot" geeft.

Zij zegt onder andere: "Deze vraag geeft aanleiding tot enkele fundamentele opmerkingen over de rol van de openbare bibliotheek als publiek instituut in het maatschappelijk bestel. [..] De collecties van de Nederlandse openbare bibliotheken zijn pluriform en weerspiegelen het brede scala aan maatschappelijke opvattingen. De openbare bibliotheken dragen daarmee bij aan de ontwikkeling en uitwisseling van ideeën. Het feit dat personen of groepen aanstoot kunnen nemen aan de inhoud van een publicatie, vormt geen reden de publicatie niet in de collectie op te nemen."

Lees de reactie verder op TweedeKamer.nl