Lees verder
Het bestuur van de VOB heeft in zijn vergadering van 17 oktober 2014 Anne Rube (directeur ProBiblio) benoemd tot voorzitter van de VOB delegatie in de Stichting Onderhandelingen Leenrecht (StOL) per 1 januari 2015.

Zij neemt de plaats in van Hans van Velzen, die vanwege zijn pensioen deze activiteit voor de VOB staakt.

Per 1 januari 2015 neemt Fanny Pang (bureau VOB) de taak van secretaris van de delegatie over van Evert Slot. Ook hij staakt deze activiteit vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

StOL

Binnen de StOL onderhandelen de auteursrechthebbenden – verenigd in Stichting Leenrecht- en de openbare bibliotheken – verenigd in de VOB – over de tarieven voor uitleningen door de bibliotheken.
De onderhandeldelegatie van de VOB bestaat per 1 januari 2015 uit Anne Rube (voorzitter), Erna Winters, Rob Pronk en Fanny Pang (secretaris).