Lees verder
Op 10 december 2020 heeft de algemene ledenvergadering van de VOB Anne Rube benoemd tot interim-voorzitter voor een periode van 1 tot 2 jaar.

Het bestuur heeft besloten, gezien de transformatiefase waarin de VOB zich bevindt, een interim-voorzitter te zoeken voor deze periode.

Over Anne Rube

Anne Rube werkt vanaf maart 2020 als zzp’er vanuit huis. Daarvoor was zij veertien jaar lang de directeur-bestuurder van Probiblio, de provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland.
Na haar studie Nederlands ging Anne als docent aan de slag bij Nyenrode, universiteit Utrecht en de bibliotheekacademie in Groningen. Zij schreef mee aan diverse lesboeken en dat resulteerde in een baan als uitgever bij Wolters-Noordhoff. Later werd zij directeur-uitgever bij Thieme Meulenhoff en directeur van J.M. Meulenhoff.

Anne was – in de periode dat zij verbonden was aan Probiblio – onder meer voorzitter van de commissie Letteren en bibliotheken van de Raad voor Cultuur, vice-voorzitter van het CPNB-bestuur, secretaris/penningmeester van het bestuur van de stichting SPN, voorzitter van de VOB onderhandelingsdelegatie in de Stichting onderhandelingen Leenrecht (StOL) en lid van de werkgroep die de businesscase voor het CLB maakte.