Lees verder

In 2013 komt er nieuwe systeem voor scholing van ondernemingsraadsleden. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft de SER (Sociaal-Economische Raad) op 1 januari nieuwe bepalingen doorgevoerd.

De SER heeft een aantal uitvoerende taken op het gebied van de medezeggenschaps-regelgeving.

Wijzigingen
De financiering van het GBIO (Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden) stopt. OR-plichtige ondernemingen moesten een verplichte heffing betalen die nu vervalt.
De werkgever is wettelijk verplicht om de kosten van vorming en scholing van OR-leden te betalen. De SER stelt jaarlijks richtbedragen vast voor de redelijke kosten van kwalitatief goede cursussen. Geschillen over de toepassing van het wettelijke scholingsrecht kunnen worden voorgelegd aan Bedrijfscommissie Markt II.