Lees verder
De branche openbare bibliotheken is in beweging door allerlei ontwikkelingen zoals de nieuwe toetreders. Bas Pool, strategisch adviseur van Rijnbrinkgroep, heeft in opdracht van de Overijsselse en Gelderse netwerken een (financiële) analyse gemaakt van het aanbod van de verschillende nieuwe aanbieders van bibliotheekwerk.

De Rijnbrinkgroep stelt deze analyse ook beschikbaar aan bibliotheken buiten de genoemde netwerken. De VOB bedankt de Rijnbrinkgroep voor het willen delen van deze uiterst nuttige informatie.

Concurrerend aanbod

U vindt de analyse (in vorm van een hand-out powerpoint) op het dossier Belangenbehartiging/Concurrentievermogen (eerst rechtsboven inloggen).
Binnenkort komt de handreiking ‘Inspelen op aanbestedingen van bibliotheekdiensten’ van de projectgroep Versterken Concurrentievermogen uit.
Samen met de eerder genoemde analyse, vormt dit de basis voor workshops die de VOB eind juni en begin september organiseert. Doel van deze workshops is om gezamenlijk tot een concurrerend aanbod te komen waar gemeenten niet omheen kunnen. Hou de website van de VOB in de gaten.