Lees verder
Onder de leden van de VOB is deze week hard gelopen om steun te krijgen voor een amendement voor het verkiezingsprogramma van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Het amendement luidt: Investeer in bibliotheken als partners.

D66 wil een toekomstbestendig bibliotheekbestel dat een leven lang leren stimuleert en faciliteert.

Investeer in bibliotheken als partners

Bibliotheken zijn partner van het Rijk en gemeenten in het bestrijden van laaggeletterdheid en ongelijkwaardigheid, het creëren van onderwijs van wereldklasse en het omarmen van diversiteit. D66 ziet kansen in het verder verknopen van landelijke en gemeentelijke doelen op sociaal, cultureel en onderwijsterrein aan de doelstellingen van de bibliotheken.

Lid van D66? Teken

Er is een Facebookpagina. Op dit moment zijn er nog 6 handtekeningen nodig. Leden van D66 kunnen zich melden met hun steun bij Ruud Niewold vóór 17 september.