Lees verder
In de middag van donderdag 12 december kwamen onze leden bijeen in Villa Jongerius in Utrecht voor onze algemene ledenvergadering.

Nieuwe directeuren

Onze vicevoorzitter Gerry Poelert opende de vergadering met een warm welkom aan alle nieuwe directeuren in onze branche: Ilse Verburgh (Bibliotheek Kerkrade), Robin Verleisdonk (Bibliotheek Helmond Peel), Renate Snoeijing (Huus van de Taol) en Sandra van Galen (Fers!).

Verkenning

Anton Kok geeft een korte toelichting op de toegezonden stukken. Deze bouwen voort op de extra ledenbijeenkomst van 18 november. De presentatie die daar gegeven is, is te kenschetsen als een verkenning. Het verslag met de besluiten van 18 november zijn te kenmerken als de start van een interim periode. Na een discussie en vragenronde gaf Anton aan ermee aan de slag te gaan.

Jaarrekening en jaarplan

Mede door de veranderde situatie is de jaarrekening voor nu vastgesteld als werkbegroting. Het jaarplan voor 2020 werd door onze leden vastgesteld.

Cao SBW verlengd

De cao Stichting BibliotheekWerk is met twee jaar ongewijzigd verlengd tot en met 31 december 2021. De werkgeversbijdrage is voor die looptijd ook ongewijzigd en bedraagt 0,2% van de loonsom.

Onderhandelresultaat nieuwe gezamenlijke cao

Werkgevers Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie en de vakbonden Kunsteducatie hebben ingestemd met het onderhandelresultaat. De achterban van de vakbonden Openbare Bibliotheken FNV en CNV hebben niet ingestemd. Deze bonden organiseren in januari bijeenkomsten met hun leden. Zolang er geen definitief akkoord is van alle partijen is ook de geboden salarisverhoging van 3% per 1 januari 2020 niet definitief. We adviseren om de loonsverhoging per 1 januari dan ook niet door te voeren en medewerkers te informeren over de reden hiervan.

Inkoop digitale content

Peter van Eijk (voorzitter KB-inkoopcommissie digitale content) lichtte kort het jaarplan e-content 2020 toe, waarna onze leden ermee instemden. Begin 2020 wordt het convenant e-lending geëvalueerd.

Uit onze commissies

In 2020 gaat de commissie Marketing gaat samen met het bedrijf New Growth Strategies (NGS), aan de slag met het verder ontwikkelen van de merkstrategie/merkarchitectuur van de Bibliotheek. De ambitie is dat het sterke merk van de bibliotheek bij iedereen in Nederland niet langer alleen maar geassocieerd wordt met haar uitleenfunctie, maar ook met alle andere functies. De bibliotheek als de laagdrempelige publieksvoorziening die mensen helpt in hun persoonlijke ontwikkeling. In dit traject gaat de commissie samen met onze leden ontdekken hoe dat er precies uit gaat zien. Met de opzet en aanpak wil de commissie ervoor zorgen dat de uitkomst merkbaar wordt in de realiteit. De eerste stap in het traject bestaat uit onderzoek en analyse. Cyril Crutz riep onze leden op om mee te doen met het onderzoek.
Namens de commissie Werkgeverschap vertelde Jan Hoogenberg over de huidige stand van zaken omtrent het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB). Door de intensiteit van de cao-onderhandelingen heeft het Fuwa-traject vertraging opgelopen. De verwachting is dat dit traject ergens aankomend jaar weer wordt opgepakt.
Albert Kivits vertelde namens de commissie Digitaal over de lopende gesprekken met de Koninklijke Bibliotheek (KB) over de e-book techniek en haar gebruiksvriendelijkheid. Ook lichtte hij de voortgang van het Collectieve Landelijke Bibliotheeksysteem (CLB) toe. Kivits is tevreden over hoe dat proces en de gesprekken lopen. De businesscase moet in februari/maart 2020 afgerond zijn.

Klassieke bibliotheekkennis, CPNB en meer

Onze ledendag begon ’s ochtends met vijf interactieve presentaties over samenwerking met onderwijs, klassieke bibliotheekkennis, taalhuizen, bibliotheekwerk, en campagnes en CPNB.