Lees verder
De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had op 13 juni een algemeen overleg over Laaggeletterdheid.

Laaggeletterdheid op de agenda

Op de agenda stonden de brieven van minister Ingrid van Engelshoven over de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Rog en Bergkamp over het terugdringen van laaggeletterdheid, het budget voor volwasseneneducatie en de voortgang van het actieprogramma Tel mee met Taal. Lees hier het conceptverslag.

Voortzetting Algemeen Overleg

Het overleg startte later dan gepland, hierdoor heeft enkel de eerste termijn van het overleg plaatsgevonden. Op dinsdag 26 juni om 19.30 wordt het algemeen overleg Laaggeletterdheid voortgezet.

Voorkomen is beter dan genezen

In het licht van het algemeen overleg Laaggeletterdheid stuurde de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) de visiebrief ‘Bestrijding laaggeletterdheid: voorkomen is beter dan genezen’ naar de commissie. De VOB stuurde ook samen met de de Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen, Stichting Lezen en Schrijven, Koninklijke Bibliotheek en de MBO Raad, de brief ‘debat laaggeletterdheid’ aan de vaste commissie OCW.