Lees verder
Op 4 juni praat de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer met minister Bussemaker over laaggeletterdheid en leesbevordering.

De brief ‘Tel mee met taal’ en de evaluatie Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015, Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 en Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid Deel A en Deel B (28760-38) worden dan besproken.